Osobní údaje

Jako provozovatel těchto stránek se zavazuji nakládat s veškerými přijatými osobními údaji v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Tzn. že vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám bez vašeho písemného souhlasu, ani dalším subjektům a budou použity pouze pro účely spojené s vnitřními potřebami a administrativou.

Od vás (mého zákazníka) budu potřebovat tyto údaje:

  • jméno a příjmení
  • úplnou poštovní adresu
  • e-mail
  • telefon

Tyto údaje jsou nezbytné ke komunikaci s vámi, k vyřízení vaší objednávky, k vystavení faktury, apod. Pokud nakupujete jako firma, potřebuji znát také vaše IČ a DIČ a vaši fakturační adresu (pokud se liší od doručovací).

Údaje o vašich nákupech, reklamacích a vaší další činnosti mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným pravidlům jako práce s osobními údaji.

Objednáním na internetových stránkách Blue Bear souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů a s pravidly uvedenými výše.