Reklamační řád

Zboží vyráběné na zakázku

U zboží vyrobeného na zakázku (zboží upraveného podle přání nakupujícího nebo pro jeho osobu) má nakupující právo do 14 dnů od uzavření odstoupit od smlouvy a to pouze v případě, že po dohodě obou stran nezačal prodávající pracovat na realizaci objednávky. V případě obdržení zboží na zakázku nelze zboží vracet bez udání důvodu. Takové zboží může nakupující pouze reklamovat, nesplňuje-li domluvené parametry nebo vykazuje-li jiné vady.

Zboží skladem

Ze zákona máte při nákupu na dálku (internetový prodej) právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14ti dnů od vašeho nákupu (resp. od potvrzení objednávky nakupujícím, kdy dochází k uzavření kupní smlouvy). Prodejce má po doručení vráceného zboží povinnost zaslat zpět celou kupní cenu plus náklady, které jste hradili za cestu zboží od prodejce k vám (poštovné).

Převzetím zboží k určitému datu se rozumí podpis faktury (při převzetí zboží osobně) nebo převzetím zboží od přepravce (Česká pošta) a stvrzení tohoto svým podpisem. Podpisem v obou případech zároveň zákazník stvrzuje i souhlas s tímto Reklamačním řádem.

Skutečnost, že budete zboží vracet je nutno předem oznámit emailem nebo telefonicky!

Zboží musí být v původním stavu, nepoškozené, neprané a nepoužívané. Zboží můžete vrátit následujícími způsoby:

  • Zboží poslané mnou na dobírku - vy pošlete na mou adresu jako doporučenou zásilku. (Nikoli jako zásilku na dobírku!) Zásilky poslané na dobírku nemohu z pochopitelných důvodů přijímat. Po přijetí zásilky vám budou peníze odeslány bankovním převodem na váš účet, popřípadě v případě vašeho zájmu poštovní poukázkou.
  • Zboží placené předem na účet - odeslané mnou poštou jako cenný nebo obchodní balík pošlete vy na mou adresu jako doporučenou zásilku. Po přijetí zásilky vám budou peníze odeslány bankovním převodem na váš účet.

Další specifikace:

Jestliže zboží došlo v porušeném obalu:

  • V takovém případě je lepší zásilku nepřevzít nebo spolu s doručovatelkou zásilku prohlédnout, zda je kompletní a v neporušeném originálním obalu.

Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:

  • poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj
  • mechanicky poškozené (roztržené, proříznuté, propálené atd.)
  • bez doložení původu nákupu
  • poškozené nesprávným použitím nebo nadměrným zatěžováním

K podání reklamace je nutné předložit/jiným způsobem doložit fakturu, která vám byla doručena spolu se zbožím. Dále pak podrobný popis vady výrobku, nebo ještě lépe foto.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom zákazníka emailem, pokud nebude dohodnuto jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace bude zákazník vyrozuměn e-mailem (nebylo-li domluveno jinak).